Chiến lược chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (ECPC) là loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Chiến lược chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (ECPC) là loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

 

Bài khác

Bài viết mới