Công ty của bạn cung cấp dịch vụ bảo trì nhà cửa và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tuy nhiên, ngân sách của bạn khá là hạn hẹp.

Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Công ty của bạn cung cấp dịch vụ bảo trì nhà cửa và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tuy nhiên, ngân sách của bạn khá là hạn hẹp.

 

Bài khác

Bài viết mới