Hank muốn sử dụng chiến dịch “Tối đa hoá lượt chuyển đổi” kèm theo Công cụ lập kế hoạch hiệu suất.

Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Hank muốn sử dụng chiến dịch “Tối đa hoá lượt chuyển đổi” kèm theo Công cụ lập kế hoạch hiệu suất. Công cụ này có thể đề xuất gì cho Hank?

 

Bài khác

Bài viết mới