Một nhà bán lẻ sở hữu một cửa hàng trực tuyến quy mô lớn chuyên bán đồ cổ. Nhà bán lẻ này muốn tạo một chiến dịch Hiển thị.

Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Một nhà bán lẻ sở hữu một cửa hàng trực tuyến quy mô lớn chuyên bán đồ cổ. Nhà bán lẻ này muốn tạo một chiến dịch Hiển thị. Hai trong số ba thông tin đầu vào mà nhà bán lẻ này phải cung cấp để tạo chiến dịch Hiển thị là gì? Chọn 2 câu trả lời đúng

 

Bài khác

Bài viết mới