thi-chung-chi-google

Phương pháp để thiết kế một ứng dụng tốt là gì?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Phương pháp để thiết kế một ứng dụng tốt là gì?

Liên kết sâu cho phép:

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Liên kết sâu cho phép:

Một nhà quảng cáo ứng dụng muốn sử dụng một công ty theo dõi của bên thứ ba để:

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Một nhà quảng cáo ứng dụng muốn sử dụng một công ty theo dõi của bên thứ ba để:

Trưng bày đề cập đến:

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Trưng bày đề cập đến:

Tại sao nhà quảng cáo trên thiết bị di động quan tâm đến việc tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng thực?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tại sao nhà quảng cáo trên thiết bị di động quan tâm đến việc tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng thực?

Chiến lược giá thầu tự động nào có thể giúp cải thiện các cơ hội đưa quảng cáo của bạn lên đầu trang?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Chiến lược giá thầu tự động nào có thể giúp cải thiện các cơ hội đưa quảng cáo của bạn lên đầu trang?

Làm thế nào để bạn có thể thu hút lại những người dùng đã bỏ qua ứng dụng của bạn sau lần sử dụng đầu tiên?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Làm thế nào để bạn có thể thu hút lại những người dùng đã bỏ qua ứng dụng của bạn sau lần sử dụng đầu tiên?

Để hiểu toàn bộ giá trị của thiết bị di động, bạn phải tính đến

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để hiểu toàn bộ giá trị của thiết bị di động, bạn phải tính đến

Chiến dịch ứng dụng toàn cầu chạy ở đâu?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Chiến dịch ứng dụng toàn cầu chạy ở đâu?

Phân bổ theo hướng dữ liệu của Google Ads cấp tín dụng cho chuyển đổi như thế nào

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Phân bổ theo hướng dữ liệu của Google Ads cấp tín dụng cho chuyển đổi như thế nào?