thi-chung-chi-google

Thiết bị di động mang đến cơ hội cung cấp thông điệp tiếp thị được nhắm mục tiêu nhiều hơn bởi vì bạn hiểu bối cảnh như thời gian, vị trí và vùng lân cận của khách hàng

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Thiết bị di động mang đến cơ hội cung cấp thông điệp tiếp thị được nhắm mục tiêu nhiều hơn bởi vì bạn hiểu bối cảnh như thời gian, vị trí và vùng lân cận của khách hàng

Tại sao nhà quảng cáo quan tâm đến việc tăng số cuộc gọi đến doanh nghiệp của họ?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tại sao nhà quảng cáo quan tâm đến việc tăng số cuộc gọi đến doanh nghiệp của họ?

Nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng tùy chọn tiếp thị lại nếu họ muốn quảng cáo phiên bản trò chơi trả phí cho tất cả mọi người đã chơi phiên bản miễn phí và đạt đến cấp 10

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng tùy chọn tiếp thị lại nếu họ muốn quảng cáo phiên bản trò chơi trả phí cho tất cả mọi người đã chơi phiên bản miễn phí và đạt đến cấp 10

Cần có yêu cầu nào sau đây để kết nối Firebase với Google Ads?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Cần có yêu cầu nào sau đây để kết nối Firebase với Google Ads?

Đặt giá thầu tự động là tùy chọn lý tưởng cho các nhà quảng cáo

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Đặt giá thầu tự động là tùy chọn lý tưởng cho các nhà quảng cáo:

Tất cả những yếu tố này đã được đề xuất sử dụng để giúp tạo một trang web nhanh hơn, ngoại trừ yếu tố nào?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tất cả những yếu tố này đã được đề xuất sử dụng để giúp tạo một trang web nhanh hơn, ngoại trừ yếu tố nào?

Để theo dõi chuyển đổi trong một ứng dụng, bạn có thể thêm SDK Firebase vào ứng dụng của mình. SDK là từ viết tắt của

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để theo dõi chuyển đổi trong một ứng dụng, bạn có thể thêm SDK Firebase vào ứng dụng của mình. SDK là từ viết tắt của

Marissa là trưởng bộ phận tiếp thị của một game phổ biến chơi miễn phí. Mục tiêu của cô là tăng doanh thu mà công ty kiếm được từ việc mua hàng trong game.

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Marissa là trưởng bộ phận tiếp thị của một game phổ biến chơi miễn phí. Mục tiêu của cô là tăng doanh thu mà công ty kiếm được từ việc mua hàng trong game. Marissa nên tối ưu hóa điều gì trong chiến dịch quảng cáo toàn cầu của cô?

Tiện ích nào sau đây không phải là loại tiện ích quảng cáo trên thiết bị di động?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tiện ích nào sau đây không phải là loại tiện ích quảng cáo trên thiết bị di động?

là công cụ có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn; liệu họ đã mua hàng, tải xuống ứng dụng hay gọi đến doanh nghiệp của bạn.

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: .... là công cụ có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn; liệu họ đã mua hàng, tải xuống ứng dụng hay gọi đến doanh nghiệp của bạn.