thi-chung-chi-google

URL được nâng cấp giúp các nhà quảng cáo có theo dõi chuyển đổi của bên thứ 3 như thế nào

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: URL được nâng cấp giúp các nhà quảng cáo có theo dõi chuyển đổi của bên thứ 3 như thế nào

Chọn một cách KHÔNG phải là cách theo dõi chuyển đổi ứng dụng

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Chọn một cách KHÔNG phải là cách theo dõi chuyển đổi ứng dụng

Không thể thiết lập theo dõi chuyển đổi ứng dụng iOS bằng cách sử dụng

Không thể thiết lập theo dõi chuyển đổi ứng dụng iOS bằng cách sử dụng:

Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, có tính đến tín hiệu trong thời gian phiên đấu giá bao gồm thiết bị, địa điểm, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị, ngôn ngữ và hệ điều hành, sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu trên

Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, có tính đến tín hiệu trong thời gian phiên đấu giá bao gồm thiết bị, địa điểm, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị, ngôn ngữ và hệ điều hành, sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu trên: