thi-chung-chi-google

Tiện ích cuộc gọi cho phép người dùng làm điều gì mà quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không cho phép?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tiện ích cuộc gọi cho phép người dùng làm điều gì mà quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không cho phép?

Một nhà quảng cáo có các cửa hàng trên toàn quốc có thể sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu theo tiện ích vị trí để

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Một nhà quảng cáo có các cửa hàng trên toàn quốc có thể sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu theo tiện ích vị trí để:

Bạn có thể chủ động theo dõi hai điều gì bằng Google Ads mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào về mã cho ứng dụng của mình?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Bạn có thể chủ động theo dõi hai điều gì bằng Google Ads mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào về mã cho ứng dụng của mình?

Một kiểu trang web mới hơn dành cho thiết bị di động có thể làm được nhiều việc mà chỉ ứng dụng mới làm được. Vì vậy, giữa trang web và ứng dụng chỉ còn ranh giới mong manh

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Một kiểu trang web mới hơn dành cho thiết bị di động có thể làm được nhiều việc mà chỉ ứng dụng mới làm được. Vì vậy, giữa trang web và ứng dụng chỉ còn ranh giới mong manh. Những trang web này được gọi là gì?

Tại sao bạn nên tạo ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động thay vì chỉ đổi kích thước trang web trên máy tính để bàn cho màn hình nhỏ hơn?

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tại sao bạn nên tạo ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động thay vì chỉ đổi kích thước trang web trên máy tính để bàn cho màn hình nhỏ hơn?

Giả sử bạn có một chiến dịch hoạt động tốt trên các thiết bị di động có giá thầu CPC tối đa là 2 đô la Mỹ

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Giả sử bạn có một chiến dịch hoạt động tốt trên các thiết bị di động có giá thầu CPC tối đa là 2 đô la Mỹ. Để hiển thị quảng cáo của bạn cho nhiều khách hàng hơn trên thiết bị di động, bạn tăng giá thầu lên 15% cho tìm kiếm trên thiết bị di động. Giá thầu cuối cùng sẽ là bao nhiêu đối với các tìm kiếm số tiền giá thầu ...

là loại định dạng quảng cáo hiển thị thông tin bổ sung về doanh nghiệp của bạn

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: .... là loại định dạng quảng cáo hiển thị thông tin bổ sung về doanh nghiệp của bạn.

Khi bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động, chiến lược sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn dựa trên

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Khi bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động, chiến lược sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn dựa trên

Công ty của bạn đã chọn dịch vụ phân tích ứng dụng của bên thứ ba và hóa ra họ lại là thành viên của Chương trình đối tác phân bổ ứng dụng

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Công ty của bạn đã chọn dịch vụ phân tích ứng dụng của bên thứ ba và hóa ra họ lại là thành viên của Chương trình đối tác phân bổ ứng dụng. Để chia sẻ dữ liệu giữa Google Ads và nền tảng của đối tác, bạn cần thực hiện hành động gì?

Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại giống như tiện ích gọi quảng cáo cho phép bạn bắt đầu một cuộc gọi bằng một thao tác chạm

Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại giống như tiện ích gọi quảng cáo cho phép bạn bắt đầu một cuộc gọi bằng một thao tác chạm. Những quảng cáo này khác với tiện ích gọi quảng cáo như thế nào?